Facebook

    

 

Hulle sê ...

 

Om ‘n verhouding met woord en wysie te hê, sodat die een nie van die ander geskei kan word nie, is die grootste genade wat ‘n liedjieskrywer kan ontvang…

Annalise het mildelik daarvan gekry! 

Christa Steyn

 

Ek is waarskynlik haar se grootste fan, maar dit beteken nie dat ek bevooroordeeld is nie. Sy het my meer as 'n dekade gelede reeds verstom met haar besondere vermoë om emosies, gewaarwordinge en insigte in woorde om te sit, en dit dan tot liedjies om te tower. Intussen het sy verder gegroei, en kry sy dit steeds - en toenemend - reg om haar boodskap artistiek uitnemend oor te dra.

Wat my betref verbreed Annalise Wiid se kuns die geestelike genre in Afrikaans ingrypend, en lewer sy 'n merkwaardige bydrae tot Afrikaans as sangtaal.

Jannie du Toit

 

Elkeen wat die voorreg gehad het om na Annalise Wiid te luister; haar as mens te belewe, sal saamstem: die Heer seën en gebruik haar op 'n besondere wyse!

In haar aanbiedinge, ingekleur met haar sielvolle liedere, neem sy jou na plekke wat slegs deur haar sonderlinge wedervaringe en lewensperspektief moontlik gemaak word.

Haar liedere se teks is getuie daarvan dat sy soveel meer waarneem, en inneem, as meeste ander mense.

Die warmte en liefde waarmee sy dit weer vir ons terug gee, maak dat mens haar as persoon, en haar musiek, saam met jou wil vorentoe neem.

Dankie, Annalise, dat ons deel van jou wêreld kon word; dis 'n mooi en lekker plek om te wees.

Louis van Rensburg

 

Sy het 'n wonderlike stem wat teerheid en pyn, vreugde en wroeging kan oordra. Sy beheer dit uitstekend van die lae tot die hoë registers waarmee sy verskillende emosies in verskillende liedere vertolk.

Die woorde van haar liedere is deurdag en deurleef - en sy sing dit so dat 'n mens elke woord kristalhelder kan hoor.

Haar geestelike musiek is nie oppervlakkige joegaai-Jesus-liedjies nie, maar volwasse musiek wat uiteenlopende emosies uit die geloofslewe dra. Sy kan die Christuskind besing, maar ook sing oor 'n bedelkind en die pyn dat 'n mens nie weet hoe om hom te help nie. Sy sing oor God se genade én pleit dat God dit oor Afrika sal uitstort. Sy sing oor die mooi en die swaar van die godsdiens. En dis nie 'n wêreldvreemde godsdiens nie, maar 'n godsdiens wat wortel skiet in die realiteite van die dag.

Die kombinasie van geestelike liedere en liedere waarin die godsdiens nie eksplisiet ter sprake kom nie, weerspieël 'n gebalanseerde benadering tot die geloof: Dis deel van die lewe, nie iets wat eenkant en afsonderlik beoefen word nie.

Die musiekinstrumente waarmee sy begelei word, kompeteer nooit met Annalise se stem nie, maar komplimenteer dit sodat 'n mens die beste daarvan hoor.

Ek sou kon voortgaan om aspekte van Annalise Wiid se kuns uit te sonder en op te noem, maar daar is iets belangriker wat dan verlore kan gaan: deur die kombinasie van al dié faktore slaag sy daarin om liedjies te maak wat diep in 'n mens se binneste aan emosies kom roer. Haar stem, haar woorde, haar insigte, haar emosies, dit alles kom vat aan 'n mens se hart.

Ek kan nie na haar musiek luister sonder om diep geroer te word nie.

Neels Jackson